Kasdienės mintys: Šatrijos Ragana

Kasdienės mintys: Šatrijos Ragana Šatrijos Ragana: " Valia yra žmogaus sielai tai, kas kaulai kūnui. Jei kaulai minkšti, tai kūnas, kad ir būtų gražiausias, yra silpnas, sudribęs, nepastovi kojose. Taip ir siela be tvirtos valios yra lyg tos smilgos, vėjo pučiamos į šalis. Kad jis turi ir geriausių norų ir pilnas yra puikiausių pasiryžimų, kas iš to, jei jų nevykdo? Įvykdyti savo norus ir pasiryžimus tegalime tuomet, kai turime stiprios valios, iš kurios plaukia ištvermė, kantrybė, tvirtybė... Kai vaikas paaugs ir galės suprasti valdymosi reikalingumą, tuomet reikia pradėti mankštinti jo valią. Tegu vaikas retkarčiais atsisako nuo mėgstamo valgio, tegu nepasako tuojau išgirstos naujienos, tegu neskaito tuoj pat gauto laiško. Tegu prisiverčia rūpestingai pabaigti nusibodusį darbą, suvalgyti nesusiraukęs nepatinkantį valgį, tegu retkačiais pasninkauja..."