Mykolinių daržovių teatras

Mykolinių daržovių teatras Šiandien vėl atrandami angelai, kaip kažkas tikrai realaus, nors tiesiogiai mūsų pojūčiams ir neapčiuopiamo. Biblijoje minimi hebrajiški angelų vardai: Gabrielius - Dievo tvirtybė, Mykolas - nepaprastai galingas, Rapolas - Dievas gydo. Būtent angelai Jėzaus apreiškime yra pirmieji, praeinantys ribą, kuri iki Jėzaus žmonėms buvo neperžengiama. Angelų buvimas yra kaip dangiškas šlovės ir dėkojimo vainikas, padovanotas žmogui.
Arkangelas Mykolas daugelyje katalikiškų Europos šalių laikomas karių globėju. Jis žinomas kaip tikėjimo sergėtojas, moters ir jos atžalų gynėjas, gailestingas ir kantrus, kontroliuojantis dvasingumą. 
Rugsėjo 29 d. minimas arkangelas šv. Mykolas, kuris sakoma, paskelbs ir Paskutinio Teismo dieną.  Įvedus Lietuvoje krikščionybę, ši trijų arkangelų diena pradėta minėti Dagos dieną - kada senovės lietuviai baigdavo žemės darbus, bulviakasį. Švenčiamos Mykolinės. 
"Dūzginėlio" vaikai derlių šią dieną visad nurenka ne tik darželio kieme, bet ir savo močiučių daržuose. Ir ne tik nurinka. Tada su auklėtojomis kuria iš jų grožybes. Ne tik pilvui, bet ir akiai. Kol virėjos gamina moliūgų "saldainius", kepa daržovių pyragus ir troškina užkepėles, mažieji repetuoja tikrame daržovių teatre. 
Štai čia daržovių teatro artistai, auklėtojos ir "lėlės". Daržovių teatro artistus spektakliui ruošė pirmus metus darželyje dirbanti ir teatro terapijos užsiėmimus vedanti auklėtoja Neringa Pikturnaitė kartu su priešmokyklinukų auklėtoja Daiva Pociute.