Šv. Pranciškus primena apie gyvūnų globą

Šv. Pranciškus primena apie gyvūnų globą Spalio 4 d. „Dūzginėlis“ jungiasi prie pasaulinio būrio besirūpinančių gyvūnais ir keliauja aplankyti beglobių į Vilniaus benamių gyvūnų globos tarnybą. Spalio ketvirtą dieną švenčiamos šv. Pranciškaus varduvės. Krikščionys laiko šv. Pranciškų gyvūnų globėju, todėl ši diena ir paskelbta Pasauline gyvūnijos diena. „Dūzginėlio“ vaikai kartu su auklėtojomis dalijasi mintimis ir patirtimis apie gyvūnų globą, apie mažesniųjų mūsų draugų ištikimybę ir gerumą, prieraišumą, apie tai, kad visi gyvūnai yra gyvos būtybės ir kad kartais jiems prireikia žmonių pagalbos. Prieglaudoje kaip niekur kitur yra geriausias pavyzdys pamatyti, kokie kartais būna žmonių ir gyvūnų santykiai, kurie atneša ne tik malonumą ir džiaugsmą, bet ir didžiulę atsakomybę. Tai įpareigoja mus visus kasdien, net ir praėjus šv. Pranciškaus dienai, būti atsakingais už tuos, kurie šalia ir kuriais mūsų jėgos leidžia pasirūpinti. To mus moko ir iškili Šv. Pranciškaus, gyvenusio XII a. asmenybė.
Pranciškus Asyžietis rūpinosi ne tik gerumo žmonėse ugdymu, bet ir parodė būdą, kaip tas gerumas gali reikštis – puoselėjant artimą ir gailestingą santykį su gamta ir globojant gyvūnus. Tokiu būdu Pranciškus parodė, kad bet kuris žmogus, net ir pats asketiškiausias, gali ir turi kuo praturtintį pasaulį, kuriame gyvena. Pranciškus garsėjo ir savo kuklumu, asketiškumu bei paprastumu. Gamtos mylėtojas pastebėdavo žavintį gamtos grožį ir, sakoma, net suprasdavo gyvūnų bei paukščių kalbą. 

Nors dabar tik pasakose galime aptikti personažų, susikalbančių su gyvūnais, realiame pasaulyje apstu skirtingų supratimų apie gyvūnų gerovę. Rytų pasaulis sako, kad pagal tai, kaip žmonės elgiasi su gyvūnais, galima spęsti apie žmonių sąmoningumą. Kai kuriose šalyse dar išlikęs toks požiūris ir santykis į gyvūnus, jog žmonės neturi trukdyti jiems gyventi savo gyvenimo. Todėl ten šunys, katės netgi karvės gali laisvai vaikštinėti kur jiems patinka bei patys rūpintis savo išlikimu, niekas jų neužgauna ir nekliudo. Žmonės ir gyvūnai toje kultūroje yra laikomi skirtingo sąmonės lygmens būtybėmis ir jų nepamatysi kartu prie vieno stalo ar miegančių vienoje lovoje. Dėl to rytiečiams gana neįprastai atrodo vakariečių polinkis turėti augintinius namuose, vedžioti juos bei kitaip jiems tarnauti. Tuo metu rytiečiai mano, kad gyvūnai turi tarnauti žmonėms. Gyvūnų gerovę net ir Europos Sąjunga yra įvardinusi kaip vieną iš prioritetinių sričių. Tai mūsuose yra normalu, nes vakaruose gyvūnų globos bei rūpinimosi jais kur kas labiau reikia, mat čia gyvūnai į gatves patenka nenatūraliu būdu ir tampa ypač priklausomi nuo žmonių. 

Šiais metais apie vertybes ir jų perkainojimą mūsų visuomenėje kalbėti skatina ir dabartinis Romos katalikų bažnyčios popiežius, išrinktas tik šių metų kovo mėnesį. Tai pirmasis popiežius po 1200 metų pertraukos ne iš Europos bei pirmasis popiežius jėzuitas. Kardinolas Ch. Bergoljas pasirinko būtent Pranciškaus vardą. Tai pirmas kartas per visą istoriją, kai popiežius pasirinko šį vardą.

Naujasis Popiežius, kaip ir Pranciškus Asyžietis, yra laikomas vargšų žmonių ganytoju, pats vengia pompastikos bei prabangos. Naujasis Romos katalikų popiežius įkvepia iš naujo atrasti paprastumą, žmogaus garbingumą, nuolankumą ir orumą. Tad mes šią dieną turėsime puikią progą atidžiau pažvelgti į save ir nuspalvinti savo charakterį tokiomis savybėmis, kad mūsų piešinys žavėtų ne tik mus pačius, bet ir šalia esančius.