Augueko- augame ekologijos kryptimi

Augueko- augame ekologijos kryptimi Mūsų dažnai klausia, ką reiškia žodis "augueko"? Tai mūsų namų, kurie yra daugiau nei vaikų darželis, šūkis: augti ekologijos kryptimi. Visiems kartu, ne tik darželyje, bet ir namuose, bendruomenėje. Čia pateikiame ištraukas iš "Dūzginėlio bitučių" ugdymo pagal ekologijos filosofiją programos. Programoje naudojamos sąvokos:

Ekologija (graikiškai namas, būstas + mokslas, žodis) - 1. mokslas, tiriantis organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką; 2. gyvų organizmų ir aplinkos tarpusavio santykiai; nesutrikdyta, natūrali jų ir gyvenamosios aplinkos pusiausvyra. 3. darnus ir sąmoningas gyvenimo būdas: švarios mintys, jausmai, veiksmai. 

Ekologinis ugdymas - tai tausojančio, atsakingo, draugiško santykio su supančiu pasauliu, aplinka, dvasinio ryšio su gamta ir žmonėmis formavimas, dvasinis ir emocinis ugdymas.

Ekologiniai veiksniai – darnos su aplinka suvokimas, aplinkos (gyvosios ir „negyvosios“) saugojimas (švarinimas, saikingas vartojimas, atliekų rūšiavimas, antrinis panaudojimas) ir globojimas. Fizinės ir dvasinės taršos mažinimas. Vartojimo mažinimas. Lėto gyvenimo ir lėto maisto propagavimas. 

Sveika gyvensena  - tai darna savyje ir aplinkoje, sveikata yra darnos matas, o liga – sutrikdyta pusiausvyra. Dermė fizinės, protinės ir emocinės sveikatos. Vydūnas: „Yra žmoniškas ir žmogiškas gyvenimas arba ne.“ 

Sveikatinimo veiksniai: sveika ir optimali (paremta seniausiomis išminčių žiniomis ir naujausiais moksliniais tyrimais) mityba, fizinė kultūra, kūno ir dvasios grūdinimas, racionalus režimas: darbo ir poilsio harmonija, asmens higiena ir kūno priežiūra, psichoemocinis stabilumas, saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, vidinė ramybė, saikas, malda, atgaila. 

Sveikatingumo ugdymas – naudojamasi Sveikuolių sąjungos trijų trejetų programa: kūną, sielą ir dvasią pasotiname, išvalome ir užgrūdiname tikėjimu, darbu ir kantrybe. Kūną sotiname ugdydami valią, kuriai reikia jėgos, galios ir veiksmų: judėjimo, kvėpavimo, teisingos mitybos. Dvasią sotiname laisve: įveikdami sunkumus (kopti į kalnus, nerti į eketę ir t.t.). Sielą maitiname gerais darbais: gerus darbus įkvepia malda. Protui reikia išminties: jos suteikia meditacija. Širdžiai reikia jausmų: juos gilina menas, meilė ir harmonija. 
O programos įgyvendinimui kasdien atliekame septynis darbus – tai savikontrolė, fizinis aktyvumas, sveikas maistas, grūdinimasis, meditacija, malda ir atgaila.

ĮSTAIGOS ISTORIJA
2001 m. - įkuriamas pirmas privatus vaikų darželis Lietuvoje, sostinės miegamajame rajone, individualiame name su atskiru sklypu - I. Lauciuvienės įmonė „Dūzginėlis“, kurio idėja - jauki, natūrali, kamerinė namų aplinka, skirta meniniam ir individualiam ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.
2004 m. - įkuriama VŠĮ I. Lauciuvienės darželis - mokykla „Dūzginėlio bitutės“ (toliau – Darželis), kuri perima ugdymo ir maitinimo paslaugų teikimą iš „Dūzginėlio“ ir dirba pagal nacionalinę „Vėrinėlio“ programą, tačiau pedagogai siunčiami į mokymus, seminarus ir stažuotes ir pagal kitas programas: „Geros pradžios“ (Lietuva), F. Friobelio (Vokietija, Nordhauzenas).
2010 m. – Darželyje pradedama plėtoti nauja – ekologinės aplinkos kūrimo ir ekologinio ugdymo kryptis. 
2012 m. Darželis tampa Lietuvos sveikatos ir natūralios medicinos rūmų nariu. 
2013 m. Darželyje pradedama dirbti pagal inovatyvią ekologijos filosofijos ugdymo programą, pasirinkus filosofinę kryptį, paremtą ekologinės raidos teorija ir sveikatos mokymu, apjungiant pažangias šiuolaikines ir senąsias kultūros, sociologinės bei terapinės pedagogikos ugdymo teorijas. 
2013 m. Darželis tampa „Augueco namų“, kurių tikslas suburti šeimas ir bendruomenę augti ekologijos kryptimi, priartinti miesto šeimas prie maitintojų, smulkiųjų ūkininkų, plėtoti ekologinio gyvenimo būdo idėją, dalimi.
Augueko Vizija: skaidriausias ir įtakingiausias sveiko žmogaus, sveikos šeimos, sveikos švietimo sistemos ir sveiko verslo pavyzdys Lietuvoje.  
Augueko Misija: remiantis senosiomis lietuvių ir moderniausiomis pasaulinėmis švietimo, ekonomikos ir socialinėmis sistemomis, ugdyti vaikus, kad jie augtų laisvos, laimingos, sveikos, kūrybingos, savarankiškos ir dvasingos asmenybės, būtų tvirta sveikų ir laimingų šeimų ląstelė ir patriotiškai atstovautų savo šalį. 
AUGUEKO NAMŲ STRUKTŪRA:
"Dūzginėlio bitutės"
(Pirmas privatus ir pirmas ekologinis vaikų darželis Lietuvoje)
Augueko seminarai
(Šiuolaikinės ugdymo institucijos paskirtis padėti  šeimai ugdyti vaiką, todėl itin didelis dėmesys skiriamas ir tėvų ugdymui. Pradedamas rengti „Augueko interviu“ seminarų ciklas tėvams ir bendruomenei apie sveikatą ir laimę, kaip užauginti sveikus ir laimingus vaikus)
Augueko krautuvėlė
(Tėvams ir bendruomenei siūloma ir mokoma, kaip atsirinkti sveikus, natūralius produktus šeimos gyvenimui ir namams; stiprinama ekoturizmo idėja ir sveiko maisto grandinės nuo lauko iki stalo: vykstama į ūkius ne tik stebėti, susipažinti, bet ir padėti)

Vaikų darželį „Augueko Dūzginėlis“ renkasi labiau sveiką gyvenseną propaguojančios arba norinčios pradėti ir išmokti labiau tausoti savo sveikatą, aplinką, gamtą, šeimos. Vaikų darželyje ugdomi vaikai nuo 2 iki 7 m. amžiaus. Taip pat organizuojamos ekologinės stovyklos mokyklinio amžiaus vaikams, popamokinė veikla darželį baigusiems ir jau pradinėse klasėse besimokantiems. Ugdymas planuojams atsižvelgiant į metų raidos ciklus - metų laiką, mėnesio ir savaitės dienas, veiklos vietą ir aplinką, vaikų amžių. Ugdymo procese naudojama F. Friobelio pedagogikos elementai, remiamasi nacionaline „Vėrinėlio“ programa, prioritetinės ugdymo sritys – ekologinis ugdymas, fizinė ir dvasinė sveikata.

        Pedagogų kvalifikacija

Darželyje dirba pedagogai, turintys pedagoginį išsilavinimą bei patys pasirinkę sveiką gyvenimo būdą arba einantys šiuo keliu, taip pat turintys specialiųjų įgūdžių bei žinių: muzikos lavinimo, sporto, kineziterapijos, aromaterapijos, užsienio kalbų, sveikatos mokymo, psichologijos, šokio, amatų ir dailės.

Pedagogai nuolat tobulinasi, siunčiami į Lietuvos Sveikuolių sąjungos bei kitų Lietuvos ir užsienio sveikatos mokytojų rengiamus mokymus, seminarus, praktines ir mokslines konferencijas, stovyklas.

        Tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikių tenkinimas

Šiuolaikinės ugdymo institucijos paskirtis padėti šeimai ugdyti vaiką, todėl itin didelis dėmesys skiriamas ir tėvų ugdymui. Rengiami seminarų ciklai tėvams ir bendruomenei apie sveikatą ir laimę, kaip užauginti sveikus ir laimingus vaikus taip pat sveikos vaikų mitybos kursai tėvams.

Papildomi užsiėmimai vyksta besilaukiančioms mamoms (seminarai apie sveiką gyvenseną, joga, savimasažai), muzikiniai užsiėmimai mamoms su kūdikiais, kūdikių masažo pamokėlės.

Augueko krautuvėlėje tėvams ir bendruomenei siūloma ir mokoma, kaip atsirinkti sveikus, natūralius produktus šeimos gyvenimui ir namams.

Augueko namuose organizuojami ekologiški turgeliai šiltuoju metų laiku. Skatinama tampri valgytojų ir augintojų bendrystė: organizuojamos išvykos į ekologinius ūkius, tuo būdu stebint sveiko maisto produktų grandinėje nuo lauko iki stalo bei dalyvaujant joje.