Prakartėlė vietoj eglutės?

Prakartėlė vietoj eglutės?

 

Pirmą kartą Lietuvoje vyko pranciškoniškas prakartėlių konkursas: gal tokios Italijoje populiarios prakartėlės galėtų nurungti eglutę? Konkursas iš karto sulaukė aktyvaus žmonių atsako ir įsitraukimo – iš viso konkurse dalyvavo net 73 darbai. Augueko namų prakartėlė į parodą iškeliavo taip pat. Beje, tai jau mūsų kartu su vaikais kurta ir gaminta antroji prakartėlė. Kaip teigia brolis pranciškonas Algis Malakauskis, prakartėlės yra labai pranciškoniška tradicija, todėl broliams atrodė svarbu ją atgaivinti ir Lietuvoje. „Tokią prakartėlę, kokią žinome dabar, 1223 metais pirmą kartą sugalvojo būtent šv. Pranciškus Asyžietis, norėjęs atkartoti Jėzaus gimimą Betliejuje ir padėti žmonėms geriau įsivaizduoti Evangelijoje aprašytą įvykį“, – pasakojo Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Pasak A. Malakauskio, prakartėlės reikšmė ne ką mažesnė ir šiandien: „Tomas Celanietis Šv. Pranciškaus biografijoje rašo, kad tuo laikotarpiu, kai Pranciškus įrengė gyvą prakartėlę Grečio miestelyje, daugelis žmonių apie kūdikėlį Jėzų jau buvo užmiršę, todėl Kalėdų įvykio regimas atvaizdavimas buvo labai svarbus žmonių tikėjimui atgaivinti. Manau, jog ir šiandien yra labai panaši situacija. Kalėdų šventės visame pasaulyje švenčiamos labai plačiai, bet kuo toliau, tuo labiau išsitrina šventės esmė, ji pradedama vadinti „sezonine švente“. Prakartėlių gamyba ir konkursas pasitarnauja tam, kad būtų atgaivinta pati centrinė Šv. Kalėdų žinia, jog Kalėdos yra Dievo gimimo Žemėje šventė“, – sakė brolis Algirdas Malakauskis OFM. Jis taip pat džiaugėsi, kad prakartėlių gamyba subūrė šeimas praleisti laiką kartu per adventą.
Konkurso dalyviai parodė savo išradingumą ir pateikė iš įvairiausių medžiagų pagamintų prakartėlių. Jos buvo konstruojamos iš medžio, žolynų, vilnos, vaško, skalbinių segtukų, „lego“ detalių, popieriaus, siūlų, jūros nugludintų akmenų ir šakų bei kitų medžiagų. Ne vienoje prakartėlėje šalia Šventosios Šeimos figūrėlių kūdikėlį Jėzų pagerbia ir broliai pranciškonai. Kadangi pirmasis konkursas sulaukė sėkmės, broliai pranciškonai tikrai jį organizuos ir ateinantį adventą bei turi svajonių apie konkurso plėtrą. Jau šiemet savo prakartėles pateikė ne tik šeimos, bet ir įmonės darbuotojai, nuteistasis iš Lukiškių kalėjimo, neįgalus vaikas iš Klaipėdos, Pranciškonų gimnazijos mokiniai. Tai rodo, jog yra poreikis daryti skirtingas konkurso kategorijas.
(Parengta pagal "Lietuvos žinias" )