Dūzginėlyje - apie charakterį nuo mažumės

Dūzginėlyje - apie charakterį nuo mažumės

"Žmonės iš tiesų mus myli ne už tai, ką mes nuveikiam.
 Žmonės myli mus už mūsų charakterį ir gerumą."

                                                                                     Radhanatha Svamis

Ugdymas, nukreiptas į charakterį duoda kitus rezultatus, nei nukreiptas tik į akademinį pažinimą. Žmogus išlavėja ieškoti sprendimų iškylančiose situacijose, kliaudamasis savo asmeniniais įgūdžiais, pojūčiais, jausmais, intuicija ar savybėmis, leidžiančiomis esamose aplinkybėse veikti reikiamu būdu ir, svarbiausia, kurti naujus veikimo būdus.
 Kitu atveju jis turėtų ieškoti jau paruoštų atsakymų įsimintuose faktuose. Stiprus charakteris yra pagrindinis žmogaus resursas, leidžiantis žmogui eiti per gyvenimą iškelta galva, su tikėjimu ir pasirengimu pasitikti nežinomybę.
Kelia nuostabą tai, kad charakteriu mes nesame itin susirūpinę – tik žinios, informacija ir faktai, faktai... Kuo daugiau atsiminsime, tuo geriau susitvarkysime su būties uždaviniais?  O kokio gi charakterio bruožo reikia, kad žinios būtų priimtos su didžiausia motyvacija ir, tikėtina, liktų ilgam? SMALSUMAS. Nesmalsauja vaikai mano pamokoje – pateikti faktai tampa beverčiais. Jiems beverčiais, o man svarbūs, nes man smalsu. Jaučiu, kokie svarbūs yra mokytojo ir mokinio susitikimai, persisunkę smalsumu tam pačiam dalykui! Štai kaip veikia charakteris. Panašu, kad svarbu padėti vaikams atrasti savybę – SMALSUMĄ – ir padėti susiorientuoti, kur ji veda.
O kokios savybės reikia, kad būtų panaudotos žinios, kurios smalsumo dėka atrado savo nuolatinę buveinę vaikų protuose? Galbūt net viso rinkinio – ENTUZIAZMO, ATKAKLUMO, KRITINIO MĄSTYMO, KŪRYBINGUMO!
Ką apie tai pasakojame vaikams? Mūsų darželyje galite sužinoti, kad charakterio savybių yra 24. Jos grupuojamos į 6 vertybes. Visa tai mokslininkų surinkta išstudijavus tokius šaltinius, kaip Konfucionizmas, Tao filosofija, Budizmas, Vedinė filosofija, Atėnų, Krikščionybė, Islamas. Charakterio rengyba padėjo tautoms išgyventi tūkstantmečius. Charakteriu mes vadiname tam tikrą rinkinį savybių, kurios yra sugrupuotos į vertybes (dorybes).
Norite sužinoti apie tai daugiau? Jums prireiks smalsumo.