SIMAJUDO TURGUS - kviečiame tėvelius

SIMAJUDO TURGUS - kviečiame tėvelius

Spalio 26 d. švęsime, tai - apaštalų Simono ir Judo - Tado šventė, varduvės. Nuo seno ši šventė buvo skiriama ne tik rudens darbų pabaigtuvėms, paskutinio derliaus nuėmimui, bet ir didžiausiam rudeniniam turgui! Pagoniška Vėlių minėjimo šventė - Vėlių paminėklai -  krikščionybės laikais peraugo į Simajudo šventę. Spalio ir lapkričio mėnesiai daugelyje šalių yra skiriami vėlėms, maldoms. Pasak etnologų, tik vėliau šios tradicijos įsiliejo į dabar jau komerciniu virtusį Helovyno karnavalą.

Tad švęskime rudenines užgavėnes! 

Šią rudens pabaigos šventę tradiciškai minime sukviesdami savo mylimiausius artimuosius bei darželio bendruomenę į rudeninių amatų bei vaišių turgų. Vaikai kartu spręs, kur išleisti turguje surinktas lėšas.