Lapkritį ugdome valią

Lapkritį ugdome valią Valia - tai gebėjimas sąmoningai valdyti savo elgesį bei veiksmus. Šis gebėjimas padeda įveikti kliūtis siekiant tikslo. Kasdieniame gyvenime valią dažnai atsimename ir apie ją prabylame tik tuomet, kai susiduriame su ypatingais, tvirtais jos pasireiškimais (arba akivaizdžiais jos stokos atvejais). Tačiau iš tiesų valia yra reikalinga ir visiems mūsų kasdieniams, paprastiems, sąmoningiems veiksmams atlikti. Jos prireikia kylant iš lovos ryte, darant rytinę mankštą ar apsiliejant šaltu dušu, taip pat atliekant kasdienius darbus. Valios pastangų mums prireikia nuolat ir ji mus praturtina tuo, kad valia mus skatina atlikti nepakankamai motyvuotus išorinius ir vidinius veiksmus. Ji yra nepamainoma mūsų pagalbininkė, kai siekiame savo svajonių, tikslų ir pageidaujamų rezultatų. Juk jei norime gražių, tvarkingų namų, laimingų santykių, sveiko kūno ar ypatingų sugebėjimų, dažniausiai tam, kad tai įgyvendintume, turime ne tik nuveikti virtinę įdomių dalykų, tačiau ir tokių, kurie yra būtini tikslui pasiekti, tačiau nekelia mums susižavėjimo, yra nelengvi, ne tokie įdomūs... Šiuos darbus įveikiant ir prireikia valios pastangų.
Valios vedamas žmogus gali pasipriešinti karščiausiems savo norams. Suvaldyti polinkius, prisiversti daryti ir tai, kas nemalonu, sunku. Valia yra kaip cementas namo mūrui. Jei turėtume gražiausių plytų namui pastatyti, bet neturėtume cemento, namas sugriūtų. Kilniausius jausmus ir gabiausią protą vis tiek turi valdyti valia. Žmogus be tvirtos valios yra kaip smilga vėjyje. Gerais norais pragaras grįstas. Iš stiprios valios plaukia ištvermė, kantrybė, tvirtybė. Todėl nuo mažens reikia pratinti vaikus valdyti valią. Penkerių metų vaiko valia jau turi būti išlavinta. Niekur nėra taip pavojinga pavėluoti, kaip lavinant valią. Jei valios nelavinsime, sieloj tuoj pat priaugs piktžolių: savimylos, piktumo, irzlumo, užsispyrimo. Už norą meluoti, piktumą, nepaklusnumą galima skirti lengvas bausmes, kurios vaikui nepaliks pėdsako, bet valią išugdys. Pvz.: mokytis atsisakyti to, kas labai malonu, ko labai norime, o daryti tai, kas sunku, nelabai malonu. Tegul vaikas retkarčiais atsisako mėgstamo valgio, nepasako tuoj pat išgirstos naujienos, prisiverčia rūpestingai pabaigti nemalonų darbą. Visa tai yra mankšta. Taip besimankštinant galima prieiti prie sunkesnių atsisakymų, susivaldymų. Tik svarbiausia: tokią mankštą vaikas turi daryti savo noru. Jei valdysis tik dėl to, kad jam liepia, neklausydamas ar baudžiamas, maža naudos bus sielai. Todėl svarbiausias auklėtojo darbas - įkvėpti vaiko norą valdytis. Turime vaiko susivaldymą nušviesti taip, kad tai paveiktų jo protą ir širdį. "Žmonės gali lengvai gyventi be geležinkelių, elektros, telegrafo, bet be valdymosi niekaip". (Fersteris). Kai vaikas jau išmoks susivaldyti ir pajus džiaugsmą iš to, tuomet sustiprinkime tą džiaugsmą pasakojimais, kaip kiti didūs žmonės valdosi. Daug istorijų iš šventųjų gyvenimų. Pvz.: šv. Pranciškus svečiuose suvalgė sugedusį kiaušinį, tačiau nenorėdamas įžeisti šeimininko to neparodė ir susivaldė. Valgydami nemėgstamą sriubą, nesiraukykime. Tik tvirtos valios žmogus yra naudingas kitiems ir sau, jaučiasi laimingas pats ir duoda laimės kitiems.
Į vieną VALIOS DORYBĘ TELPA KALNAS gerų asmens savybių. Valia mus stimuliuoja veikti, siekti ir augti.
 • Tikslingumas (jei esame valingi - gebame nepamesti savo krypties, nepamiršti tikslo);
 • Ryžtingumas (jei esame valingi - mes nepasiduodame susidūrę su nepatogumais, sunkumais);
 • Drąsumas (jei esame valingi - mums lengviau perlipti per baimes, kylančias mumyse);
 • Atkaklumas (jei esame valingi - mūsų ryžtingumas yra nuoseklus ir tvirtas);
 • Energingumas (jei esame valingi - mes sąmoningi ir randame savyje jėgų veikti);
 • Iniciatyvumas (jei esame valingi - mums kur kas lengviau savyje rasti motyvacijos imtis veiklų ir siekti vis aukštesnių tikslų);
 • Savarankiškumas (jei esame valingi - mes nebebijome prisiimti atsakomybės už save).
​Tai drausmingumo ir organizuotumo suteikianti dorybė. Asmenybė, kuri geba veikti apgalvotai ir pagal planą, supranta, kad valingai siekiant savo tikslų nepakanka vien tik veiklą stimuliuojančių valios ypatybių. Kartais būtina atsiremti ir į slopinančias (veiklą, ambicijas, emocijas,...) VALIOS YPATYBES:
 • Ištvermingumą (jei esame valingi - kelyje į tikslą kylantys sunkūs išgyvenimai, nepatogios aplinkybės ar nepatogios situacijos nepriverčia mūsų išsižadėti siekio);
 • Santūrumą (jei esame valingi - mus sunku išmušti iš vėžių, mes gebame valdytis);
 • Savitvardą (jei esame valingi - mes gebame valdyti, tvardyti savo emocijas, jausmus);
 • Savikrontrolę (jei esame valingi - mes gebame kontroliuoti savo elgesį ir veiksmus);
 • Kantrumą (jei esame valingi - mes gebame siekti savo tikslo išlaukdami tiek, kiek prireiks ir nemesdani savo tikslo, nepaisant to, kad susiduriame su sunkumais, nepatogumais ar imame stokoti kantrumo).
Taigi VALIA - dorybė, nešanti be galo daug stiprybių viduje. Todėl ją puoselėjanti asmenybė neišvengiamai tampa kur kas stipresne, sunkiau gyvenimo sunkumų palaužiama. Tvirtą valią turinčios asmenybės lengviau pasiekia savo tikslus ir svajones. Tiesa, svarbu nepamiršti, kad valią reikia nuolat "treniruoti" ir puoselėti savyje, nes, Vydūno žodžiais tariant: "...(Valia) gali sustiprėti, taip par sumenkėti. Žiūrint, kaip ji pripildoma. Pavyzdžiui, ištesėjus duotą pažadą, valia sustiprėja, jeigu jis išeina iš galvos, tai valia susilpnėja. Ir valia būna tik tada laisva, kai iškyla iš žmogaus esmės...". Valia - tai savybė, kurią žmogus savyje pajėgus auginti, stiprinti tik tuomet, kai nusprendžia tai daryti savo noru, yra vedinas savo sąmoningu nusiteikimu ir supratimu. 
MES LAPKTITĮ MOKYSIMĖS BŪTI VALINGAIS, NES ŠI DORYBĖ PADEDA MUMS TAPTI GALINGAIS.KAI STIPRIĄ VALIĄ SAVYJE NEŠU AUKŠČIAUSIAS KALNAS IR GILI DUOBĖ MAN NE BAISU.
Kaip darželyje pažinti valingumą
Pokalbiai ir diskusijos, rankdarbių pamokėlės (atrandant, kad darbeliai tampa vertingi ir džiugina tik tuomet, kuomet jie būna atlikti iki galo, atsakingai, o jei juos gamindami pritrūkstame tokių valios ypatybių kaip atkaklumas, kantrumas, drausmingumas - tai ir rezultatą kitokį turime), sportinės veiklos, valios ugdymui skirti žaidimai. Mokomės atidėti malonumą. Didžiausias malonumas - atidėtas malonumas - atidėtas malonumas arba kaip mokė Šatrijos Ragana: "duokite vaikui kad ir saldainių, tik mokinkite juos atsidėti, suvalgyti tinkamu laiku, pasidalinant su artimu".