Naujienos

Vasaris – IŠTIKIMYBEI dedikuotas mėnuo

"Ištikima meilė padeda pakelti visus sunkumus.“ - vokiečių klasikas Frydrichas Šileris. TAD VASARIO MĖNESĮ MOKINAMĖS VISI DRAUGE  IŠTIKIMAI EITI GERANORIŠKUMO, DRAUGYSTĖS IR DOROVĖS KELIU.

Atvirų durų dienos

Skelbiame artėjantį naujų narių priėmimą ir kviečiame apsilankyti

Sausio 31 d. minime šv. Joną Boską

" Rodykime vaikams gėrį ir grožį, kurį jie gali sukurti gyvenime, o ne blogį". Sausio 31 -ąją minime saleziečių ugdytojų globėjo, šventojo Jono Bosko dieną. Tai yra vaikams duoti pažinti gėrį pirmiau, nei jie pamatys bloga. 

Šeimos eterinių aliejų dėžutė metams

Greitoji pagalba namuose ar bet kurioje bendruomenėje gali būti eterinių aliejų rinkinys!

Ką šiemet atneš Trys Karaliai

Kasmet į darželį atkeliavę Trys Karaliai užbaigia mūsų šventinį kalėdinį laikotarpį. Kokių dovanų karaliai atneš šiemet? Ir kokiomis mes kiekvienas vienas kitą apdovanosime? Sveiki sulaukę naujų metų su nauja viltimi. 

ŠVIESOS NEŠĖJA ŠV. LIUCIJA

Nors šv. Liucija gerbiama kaip šventoji nuo žilos senovės, tačiau apie ją žinoma nelabai daug, jos kankinystės istorija apipinta legendomis.

Rugsėjis - drąsos mėnuo

Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien utopija, rytoj - kūnas ir kraujas. (Viktoras Hugo)

Auginti gamtos vaiką - iššūkiai, kuriuos turėsime įveikti drauge

Šį rugsėjį Augueko namų kolektyvas pasitinka užsibrėžęs tikslą auginti gamtos vaiką, kurti ir auginti santykius su jo šeima, stiprinti bendruomenę.

Rugpjūtis skirtas svetingumo dorybei

"SVETINGUMAS, mandagumas ir draugystė yra žmogaus susitikimas žmoguje" - Antuanas de Sent Egziuperi.

Liepą mokomės saikingumo

"Mažiau yra daugiau. Vartojimas trukdo branginti tai, ką turime. Stabtelėkime pasiskonėti mažu ir puoselėkime saikingumą, nepamiršdami dėkoti už galimybes - neprisiriškime prie to, ką turime, ir nesisielokime dėl to, ko neturime. Laisvai ir sąmoningai praktikuojamas saikingumas išlaisvina." - iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos "Laudato Si".